Co je to eLSD?

  • Joseph Norman
  • 0
  • 1319
  • 145
Běžci startují závody ve střídavých polohách ze stejného důvodu, že motorizovaná kola vyžadují diferenciály. Koncepty Mike Powell / Allsport / Getty Images

Pokud se najednou ocitnete na trhu s novým vozem, může být často obtížné dodržovat terminologii. Jistě, nejnovější modely čerstvé z továren vypadají skvěle na reklamách, kroucují malebnou krajinou a vytvářejí křivky na pobřežních dálnicích, jak to dokáže jen „profesionální řidič na uzavřené silnici“. Ale potom výrobci automobilů začnou stahovat zkratky: XWD? TCS? EBD? Pokud vás ti tři hodili do smyčky, mohli byste mít také problémy s touto: eLSD.

Tato malá zkratka znamená elektronický diferenciál s omezeným skluzem. Stále zmatený? Pojďme na chvíli ignorovat část „eLS“ a zaměřme se na „D.“ A rozdíl je sestava ozubeného kola navržená tak, aby umožnila jednomu kolu na ose otáčet se rychleji než to druhé. Abychom pochopili, proč je to nutné, přemýšlejte o tom, kdy jste naposledy sledovali událost v terénu. Když se běžci závodí kolem trati, jejich startovní čáry jsou rozloženy. Čím blíže je běžecký pruh k travnatému poli ve středu, tím je zpět jeho výchozí pozice. Stejně tak běžec v nejvzdálenějším pruhu má počáteční pozici před všemi ostatními sportovci. Kdyby byly všechny výchozí pozice seřazeny vedle sebe, byl by závod hrubě nespravedlivý, protože nejvnitřnější běžec by měl k dispozici kratší vzdálenost než všichni ostatní..

Nyní si představte, jak auto jede v kruzích na stejné trati. Kola na jedné straně vozidla by byla skutečně v jednom vnitřním pruhu, zatímco kola na druhé straně by zabírala vnější pruh. To by nebyl problém, když vozidlo jede rovně. Během zatáčky by se však kola na vnější straně vozidla stočila do větší vzdálenosti, a proto by se pokusila jet rychleji. Pokud stejná náprava spojí dvojici motorem poháněných kol, vytvoření křivky nebo zatáčky by způsobilo vnější napětí v tahu. Aby se toto napětí uvolnilo, musí se stát jedna ze dvou věcí: Pneumatika přeskakuje nebo hnací hřídel zaskočí do dvou.

Otevřený diferenciál ozubená kola, nejzákladnější varianta diferenciálu, umožňují každému kolu zažít různé rychlosti otáčení, v podstatě rozdělující točivý moment dvěma způsoby pomocí pole blokovacích kol. Diferenciál také slouží k přenosu pohybu hnací hřídele na nápravu, která se protíná pod pravým úhlem. Podrobnější informace naleznete v tématu Jak fungují diferenciály.

Dobře, takže ještě nejsme úplně na všech čtyřech písmenech, ale na další stránce se podíváme na LSD.
Zatím žádné komentáře

Nejzajímavější články o tajemstvích a objevech. Spousta užitečných informací o všem
Články o vědě, prostoru, technologii, zdraví, životním prostředí, kultuře a historii. Vysvětlete tisíce témat, abyste věděli, jak všechno funguje